Начало За нас Услуги Доклади Контакти
За нас
Емануилова одиторска и счетоводна кантора
Copyright 2015 "INTAX  SOLUTIONS" LTD.  Designed by R.Lyutachki , All Rights Reserved. E-Mail: info@emanuilova.com
За нас
“ ЕМАНУИЛОВА" одиторска  и счетоводна кантора ГР. РАЗГРАД  7200 БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 42, АП. 1 ТЕЛ./ ФАКС: +359 84 660 551
           Одиторска и счетоводна кантора "ЕМАНУИЛОВА" се  представлява и управлява от управител Стефка  Минкова Емануилова Дипломиран експерт - счетоводител регистриран одитор вписан в  регистъра на Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители  ( ИДЕС ) - гр.София под   № 0322, с предмет на дейност: одит на дружества по Закона за независимия финансов одит; данъчни, правни, финансови и административни услуги и консултации.  В дружеството работят помощник одитор, трима специалисти счетоводители с необходимата квалификация и ценз , както и помощен персонал.
За нас